Klinisk diætist

Betegnelserne ’klinisk diætist’ og ’diætist’ er titelbeskyttede af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven og må kun benyttes af personer, der har gennemført diætistuddannelsen på de autoriserede uddannelsesinstitutioner.

Kliniske diætister kvalificeres til selvstændigt at varetage diætetiske opgaver inden for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme.

Kliniske diætister er forpligtet til at følge de fagetiske retningslinjer, som giver dig en garanti for veldokumenteret faglig praksis i vejledningen.

Veje til Sundhed er medlem af:

  • Foreningen af Kliniske Diætister FaKD
  • Dansk Selskab for Klinisk Ernæring DSKE
  • Dansk Selskab for Adipositas Forskning DSAF